Konzultácie pre výzvy Vytvor.me

Poskytujeme odborné poradenstvo, konzultácie a úplné spracovanie výziev Vytvor.me, kde majú podnikatelia možnosť získať finančný príspevok 5 000 až 10 000 eur.

Zápis konečného užívateľa výhod

Podnikateľom zabezpečujeme zápis konečného užívateľa výhod do Obchodného registra SR, čo je nová povinnosť pre každú slovenskú firmu a družstvo.