Cieľom školenia je oboznámiť odborníkov v kybernetickej bezpečnosti s technológiou zameranou na rozšírenú detekciu a reakciu (Extended Detection and Response, XDR).

 
V dnešnej dobe, kedy kybernetické hrozby rastú a stávajú sa stále sofistikovanejšími, je dôležité mať nástroje a znalosti potrebné na ochranu organizácií pred týmito hrozbami. Práve tu vstupuje do hry koncept rozšírenej detekcie a odpovede.

Cieľom tohto pokročilého školenia je poskytnúť vám základné znalosti o rozšírenej detekcii a reakcii a ukázať Vám, ako môžete využívať tieto techniky na zvýšenie úrovne bezpečnosti vo vašej organizácii. Budeme sa venovať rôznym aspektom XDR (riešenia viacerých renomovaných vendorov), vrátane zhromažďovania a analýzy dát, detekcie hrozieb, rýchlej reakcie a spolupráce medzi rôznymi bezpečnostnými nástrojmi.


Po absolvovaní školenia budete mať vedomosti o tom, ako funguje rozšírená detekcia a reakcia a ako môže byť implementovaná vo vašej organizácii. Budete schopní identifikovať kybernetické hrozby, efektívne reagovať na incidenty a zlepšiť celkovú bezpečnosť vašej organizácie prostredníctvom integrovaného prístupu k detekcii a reakcii.

Tešíme sa na spoločné objavovanie sveta rozšírenej detekcie a reakcie a veríme, že tieto znalosti vám pomôžu posilniť bezpečnosť vašej organizácie a ochrániť ju pred kybernetickými hrozbami.


Obsah školenia:

• Úvod do detekcie a reakcie na koncových bodoch
• Vysvetlenie základov XDR a jeho dôležitosti v rámci kybernetickej bezpečnosti
• Prehľad súčasných hrozieb a výziev pri ochrane koncových bodov
• Architektúra a funkcie XDR
• Vysvetlenie základnej architektúry XDR a jej súčastí
• Prehľad funkcií XDR, ako sú monitorovanie, detekcia, analýza a reakcia na hrozby
• Identifikácia a analýza hrozieb
• Komponenty XDR a ich funkcie
• Rôzne metódy identifikácie hrozieb na koncových bodoch
• Postupy a nástroje na analýzu hrozieb a ich dôsledkov
• Reakcia na hrozby a správa incidentov
• Vysvetlenie postupu reakcie na identifikované hrozby
• Praktické cvičenia na správu incidentov a koordináciu reakcie tímu
• Integrácia XDR s inými bezpečnostnými nástrojmi
• Prehľad integrácie XDR s inými bezpečnostnými riešeniami, ako je SIEM (Security Information and Event Management) a antivírusovými softvérom
• Výhody a využitie integrovaných bezpečnostných riešení
• Monitorovanie a vyhodnocovanie XDR
• Vysvetlenie dôležitosti monitorovania XDR a zberu údajov
• Nástroje na vyhodnocovanie výkonu EDR a vyhodnocovanie úspešnosti detekcie a odpovede
• Incident Response v XDR
• Najlepšie postupy a príklady z praxe
• Prehľad najlepších postupov pre nasadenie XDR v organizácii
• Príklady reálnych scenárov a ich riešenia pomocou XDR
• Workshop a praktické cvičenia
• Demonštrácia nasadenia XDR v laboratórnom prostredí
• Príprava správ a reportov
• Cvičenia z identifikácie hrozieb, správy incidentov a analýzy údajov zo systému XDR
• Diskusia a záverečné zhodnotenie
• Diskusia o skúsenostiach a otázky od účastníkov
• Záverečné zhodnotenie
• Toto je iba hrubý náčrt programu a samozrejme ho možno prispôsobiť

Metódy výučby:

• Prednášky od odborníkov z oblasti kybernetickej bezpečnosti
• Interaktívne diskusie a skupinové aktivity
• Demonštrácie nástrojov a technológií XDR
• Virtuálne laboratórium

Cena školenia, vrátane všetkých materiálov : 1950 € bez DPH / osoba

Doba trvania programu: 3 dni

Dátumy konania školenia v roku 2023: 17. – 19.7., 31.7. – 2.8., 14.8. – 16.8., 28.8. – 30.8., 18.9. – 20.9.

Miesto konania: veľká zasadacia miestnosť, Odborárska 23, Bratislava

Prihlásenie na školenie a objednávka cez náš kontaktný formulár